Scarecrows Reading Scarecrow Books

Stockbridge,DSC_0612 Mass. Library , “Scarecrows Reading Scarecrow Books”